FOTOGRAFIJA IZ RAZSTAVNEGA PROJEKTA:

VSAKO DREVO SPOROČA SVOJO ZGODBO

OPIS PROJEKTA

Le kdaj in kolikokrat se človek resnično globoko potopi v naravo, v gozd, v samo drevo, v del drevesa in se pri tem resnično ustavi? Le kdaj in na kakšen način mu uspe zaznati in slišati njegovo zgodbo? Je čutenje narave res postala prava umetnost?

Avtorica projekta si želi naravo prenesti v kulturo. Čutenje življenja je namreč podobno kot čutenje kulture. Brez pristnega čutenja ni pravega, globljega vrednotenja. Kot brez narave ni zdravja. In brez ustvarjanja ni stika.

Na svojim umetniških fotografijah dreves, ki nam iz dneva v dan razgaljajo svoj vihravost, barvitost, stabilnost, moč in ranljivost, želi avtorica upodobiti in vzbuditi nekaj več. Želi predstaviti njihove zgodbe. Želi, da se opazovalcu fotografije čas ustavi. Da se ga zgodba drevesa dotakne drugače. Da v njem vzbudi tisto nekaj več, ki mu narekuje, da je čas za življenje, čutenje, stik z naravo, stik s sabo, stik z zdravjem, stik z umetnostjo in kulturo. Izjemnim fotografijam, ki razkrivajo resnično življenje dreves, želi dodati oz. dopisati njihove zgodbe, njihovo sporočilo svetu. Izjemna in edinstvena kombinacija fotografije, ki vsebuje tudi kratek literarni zapis, je lahko nekaj, kar v umetnosti (še) ni vsakdanje. Kot umetnik črk, besed, stavkov, sporočil in fotografij se avtorica sprašujem, če ni morda čas, da tudi literarna beseda postane vizualna umetnost.

Cilj projekta:

  • Združiti in usklajeno povezati naravo, kulturo, umetnost, ustvarjanje, fotografijo in literarno besedo v edinstveno in močno sporočilo.
  • Pokazati širši javnosti, kako sporočilnostno lahko sovpadata beseda in fotografija.
  • Dokazati, da je tudi literarna beseda lahko vizualna umetnost.
  • Približati naravo, predvsem življenje dreves, širši javnosti in s tem poskušati ponovno vzbuditi čut za skrb za okolje in obnovitev stika z le-to.
  • Pokazati in dokazati, da ustvarjanje in umetnost nimata in ne smeta imeti mej in pravil.
  • Opazovalca odpeljati v poglobljen trenutek lastne čutnosti.


KARAKTERISTIKE:
– Dimenzija: 70 x 100 cm
– Papir: FOTO MAT (140 g)
– Zapisi na fotografiji: BREZ


V kolikor bi si želeli drugačno obliko natisnjene fotografije, pošljite povpraševanje:

"CASTUM MADE" IZBOR FOTOGRAFIJE
Zanima me naslednja fotografija: *
Oblika zapisov na fotografiji: *
Dimenzije natisnjene fotografije: *
Želel(a) bi si, da je fotografija natisnjena na: *